VIR VOLLEDIGE TOEGANG TOT VOLLE

GRAAD 8  SILLABUS

GRAAD 9 SILLABUS

GRAAD 10 ALGEBRA

TEEN SLEGS R100 per maand :

Hieronder is voorbeelde van beskikbare materiaal.

Die pakket sluit video’s, werkkaarte en memo’s oor elke afdeling van GR. 8, GR. 9 en GR. 10 ALGEBRA in.

Aanlyn graad 8 wiskunde klasse
Hoofstuk Onderwerp Materiaal
Getallesoorte Telgetalle en Natuurlike getalle
Heelgetalle Priemgetalle
Algebra Algebraise Uitdrukkings
Meetkunde Hoeke
Aanlyn graad 9 wiskunde klasse
Hoofstuk Onderwerp Materiaal
Getallesoorte
Finasiele Wiskunde Saamgestelde Rente
Produkte & Faktore Produkte & Faktore: Inleiding
Grafieke Reguitlyne
Hoofstuk Onderwerp Materiaal
Getalle en patrons Getallelyne en notaries
Faktorisering Some en Verskil van derdemagte

VOLLEDIGE TOEGANG TOT VOLLE

GRAAD 8  SILLABUS

GRAAD 9 SILLABUS

GRAAD 10 ALGEBRA

TEEN SLEGS R100 per maand :