No. Hoofstuk Onderwerp Materiaal
1 Trigonometrie “Basics”
Video
Werkkaart
Memo
Kwadrantsomme
Video
Werkkaart
Memo
Driehoeksomme
Video
Werkkaart
Memo
Sakrekenaarsomme
Video
Werkkaart
Memo
Vereenvoudiging van uitdrukkings
Video
Werkkaart
Memo
Grafieke
Video
Werkkaart
Memo
Toepassingsomme
Video
Werkkaart
Memo
Samevatting
Video
Opsomming
2 Analitiese Meetkunde Formules en Teorie
Video
Werkkaart
Memo
3 Euklidiese Meetkunde Eienskappe van vierhoeke (Gr.9)
Video
Stellings oor vierhoeke
Video
Middelpunt stelling
Video
Samevatting
Video
Werkkaart
Memo
4 Volume en TBO Formules / Teorie
Video
Werkkaart
Memo
5 Statistiek Vyfgetal opsomming
Video
Werkkaart
Memo
Hour en punt diagram (Mond en snor)
Video
Werkkaart
Memo
Voorstelling van data
Video
Werkkaart
Memo
6 Hersiening  Vraestel 2
Vraestel 2
Memo 2